Zarządzenie Nr 225/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 14:45
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 225/08

z dnia 28 października 2008 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. n Stabilizacja osuwiska, zagrażającego budynkom mieszkalnym i drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Sącz - Nowy Targ - granica Państwa, w miejscowości Mostki w gminie Stary Sącz"

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 z z pÓż. zm) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Bunnistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

 

Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok środki w wysokości 95.406,94 zł na zadanie pn .. "Stabilizacja osuwiska, zagrażającego budynkom mieszkalnym i drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Sącz - Nowy Targ - granica Państwa, w miejscowości Mostki w gminie Stary Sącz"

w tym:

1. ze środków własnych

2. dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

19,081,94 zł, 76.325,00 zł.

 

§3

 

                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.