Zarządzenie Nr 212/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 212/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 08.10.2008r..

 

W sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2009,2010,2011 r.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami/o

 

§ 1

 

Powołuję zespół celem zaopiniowania ofert dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Stary Sączu w składzie:

1. Janina Nalepa

2.                       Maria Szewczyk

3.                       Izabella Kołaczkowska-Dąbrowska

4.                       Barbara N akielska

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.