Zarządzenie Nr 211/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 13:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 211/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 08.10.2008

 

W sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2009,2010,2011 r.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami/o

 

§ 1

 

Powołuję zespół celem zaopiniowania ofert dotyczących prowadzenia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej z Zajęciami Socjoterapeutycznymi w Stary Sączu na osiedlu Słonecznym w składzie:

1.                       Janina Nalepa

2.                      Józefa Zbrońska

3.                       Maria Szewczyk

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.