Zarządzenie Nr 207/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 13:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 207 /08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 06 października 2008 r

 

w sprawie: powołania komisji do określenia odległości drogi dziecka z domu do szkoły - Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu

 

Na podstawie z art. 17. ust 3, ust 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r (tekst jednolity z 2004 r Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję do określenia odległości drogi dziecka z domu do szkoły - Gimnazjum im. 1. Słowckiego w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 23 w składzie:

1.    Mieczysława Ogorzały - ZOF AS - przewodniczący komisji

2.    mgr Zenon Ćwik z-ca dyr.Gimnazjum - członek

3.    Tadeusz Olszowski - sołtys wsi Mostki - członek

4.    Antoni Plata - przedstawiciel Rady Sołeckiej - członek

5.    Monika Olszak - przedstawiciel rodziców - członek

6.Kazimierz Nakielski - Urząd Miejski                  - członek

 

§2

 

Zadaniem komisji będzie ustalenie odległości od miejsca zamieszkania ucznia do Gimnazjum .

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.