Zarządzenie Nr 196/08

rok 2008

 
data publikacji:  12-02-2009 | 12:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

 Nr 196/08

z dnia 25 września 2008 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§1

 

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 45.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 51.958.985,49 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 45.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 59.456.781 ,49 zł.

3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 zalacznik_do_zarzadzenia_nr_196.doc (714.00 Kb)