Zarządzenie Nr 57/08

rok 2008

 
data publikacji:  12-02-2009 | 10:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 57/08

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 06.03.2008 rok

 

 

w sprawie sprzedaży wyposażenia

dla Starosądeckiego NZOZ-u „ESKULAP” Sp zoo w Starym Sączu

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm./   Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje: 

 

§ 1

 

Postanawia się sprzedać Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Sp. zoo w Starym Sączu – wyposażenie znajdujące się w Przychodni Lekarskiej w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20 , wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia za łączną cenę 150 zł

                                                                                  

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

         

 

 zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_57.doc (81.00 Kb)