Zarządzenie Nr 123/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

 ZARZĄDZENIE Nr 123/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 27 maja 2003 roku

 

 

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok

 

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  15 poz 148 z 2003 roku) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr IX/99/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/111/03 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 123/03

z dnia 27.05.2003 roku

 

Zmiany w  układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (wydatki)

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

803

 

 

Szkolnictwo wyższe

 

200.000

 

80395

 

Pozostała działalność

 

200.000

 

 

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

200.000

Ogółem

 

200.000