Zarządzenie Nr 224/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

 

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

Nr 224/08

z dnia 28 października 2008 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

  

§ 1

1.        Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 208.455,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 53.419.868,49 zł.

2.        Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 208.455,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 60.702.664,19 zł.

3.        Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalaczniki_do_Zarzadzenia_Nr_224.doc (222.50 Kb)