Zarządzenie Nr 185/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

Nr 185/08

z dnia 03 września 2008 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych po powodzi”.

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta starego Sącza zrządza co następuje:

 

 

 

§ 1

1. Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok środki w wysokości 592.021,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zadania wymienione w § 1 finansowane zostanie z środków własnych w wysokości 118.407,26 zł, oraz z Budżetu Państwa w wysokości 473.614 zł.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_185.doc (31.00 Kb)