Zarządzenie Nr 180/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 09:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

Nr 180/08

z dnia 01 września 2008 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

1.                    Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.                    Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXVII/343/08 z dnia 01.09.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_180.doc (102.50 Kb)