Zarządzenie Nr 151/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 151/08

z dnia 29 lipca 2008 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

1.                    Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.                    Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXV/337/08 z dnia 28.07.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_12_do_uchwaly_nr_151.doc (41.00 Kb)