Zarządzenie Nr 144/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 144/08

z dnia 15 lipca 2008 roku

 

w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_1do_Zarzadzenia_Nr_144.doc (30.50 Kb)