Zarządzenie Nr 101/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-02-2009 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 101/08

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 235.509 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 47.334.551 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 235.509 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 53.957.347zł.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalaczniki_do_Zarzadzenia_Nr_101.doc (72.50 Kb)