Zarządzenie Nr 92/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-02-2009 | 13:53
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 92/08

z dnia 18 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

 

§ 1

1. Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok 1.708.625,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zadania wymienione w § 1 pkt. 1 finansowane zostanie z środków własnych w wysokości 341.730,03 zł, oraz środków z Budżetu Państwa w wysokości 1.366.895 zł.

 

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_92.doc (35.50 Kb)