Zarządzenie Nr 69/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-02-2009 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 69/08

z dnia 17 marca 2008 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

 

§ 1

1.                    Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.                    Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXI/259/08 z dnia 13.03.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1do_Zarzadzenia_Nr_69.doc (46.00 Kb)