Zarządzenie Nr 35/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-02-2009 | 12:09
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 35/08

z dnia 07 lutego 2007 roku

 

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok

 

Na podstawie art.129 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr  249 poz 2104  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_35.doc (35.50 Kb)