Zarządzenie Nr 258/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 09:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

 

ZARZĄDZENIE NR 258/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA  09.12.2008R

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia

dla Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm./  Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje 

 

§ 1

 

Postanawia nieodpłatnie przekazać na majątek Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach - meble szkolne w tym : stoliki ucznia w ilości 48 szt. o wartości 7.392 zł oraz krzesła ucznia w ilości 48 szt. o wartości 5.520 zł .

                                                                                     

§ 2

 

Przekazanie nastąpi na podstawie stosownego protokołu przekazania – przyjęcia.

 

                                                                   § 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                           § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .