Zarządzenie Nr 125/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 09:10
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 125/08

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 12.06.2008R

 

 

w sprawie sprzedaży wyposażenia

dla Przedszkola Prywatnego „SŁONECZKO” w Barcicach

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm./   Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje: 

 

 

§ 1

 

Postanawia się sprzedać Przedszkolu Prywatnemu „SŁONECZKO” w Barcicach – wyposażenie dotychczas dzierżawione, wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia za łączną cenę 700 zł

                                                                                     

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

         

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_125.doc (74.00 Kb)