Zarządzenie Nr 140/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 140/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 czerwca 2003 roku

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  15 poz 148 z 2003 roku) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy

 

ZARZĄDZA  co następuje:

 

§ 1

 

1.        Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2003 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 140/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10.06.2003 roku

 

Zmiany w planie budżetu - wydatki

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

758

 

Różne rozliczenia

25.000

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

25.000

 

 

 

Wydatki bieżące

25.000

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

25.000

 

80101

Szkoły podstawowe

 

25.000

 

 

Wydatki bieżące

 

25.000

Ogółem

25.000

25.000

 

Uzasadnienie zmian w budżecie:

Dział 758 – dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na cele oświatowe.

 

 


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 140/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  10.06.2003 roku

 

 

Zmiany w  układzie wykonawczym - wydatki

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Urząd Gminy

 

 

758

 

 

Różne rozliczenia

25.000

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

25.000

 

 

 

4810

Rezerwy

25.000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

30.000

70.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

30.000

70.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

70.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

 

Ogółem

55.000

70.000

 

Środki w wysokości 70.000 zł przeznacza się na remont Filii Szkoły Podstawowej w Starym Sączu przy ul. Kazimierza Wielkiego.

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

15.000

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

15.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15.000

 

Ogółem

15.000

 

 

Zmniejsza się plan wydatków szkoły o 15.000 zł z przeznaczeniem na remont Filii SP Nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego.