Zarządzenie Nr 156/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

Nr 156/08

z dnia 08 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno ­sportowych pn. "Już pływam".

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z z póż. zm) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok środki w wysokości 28.300 zł na Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno ­sportowych pn. "Już pływam".

w tym:

1. ze środków własnych 15.300 zł,

2. z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 13.000 zł.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.