Zarządzenie Nr 153/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 10:11
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 153/08

      Burmistrza Starego Sącza

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku skażenia wody

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania "Instrukcję postępowania w przypadku skażenia wody" stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_153.doc (32.00 Kb)