Zarządzenie Nr 141/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 141/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA  09.07.2008

 

w sprawie oddania w użyczenie samochodu Polonez Cargo Plus GLI B 12 CEB

 

Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm.l, Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje

 

§ 1

 

Postanawia oddać w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy Wyżnej 120 - samochód Polonez Cargo Plus GLI B 12 CEB o nr rejestracyjnym KNS 77LJ rok prod. 1999, nr nadwozia SUPB12CEBXG158424 o wartości księgowej 26.123 zł

 

§2

 

Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony od dnia przejęcia samochodu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Moszczenicy Wyżnej.

 

§3

 

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie użyczenia.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.