Zarządzenie Nr 136/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 09:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 136/08

z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej do Jakubowskich w Przysietnicy".

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z z pÓż. zm) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok środki w wysokości 257.287,51 zł na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej do Jakubowskich w Przysietnicy".

w tym:

               1.ze środków własnych 57.287,51 zł,

                2.kredyt 200.000,00 zł.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.