Zarządzenie Nr 137/08

rok 2008

 
data publikacji:  15-01-2009 | 09:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 137/08

z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 294149K ulica Jana Czecha wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 294188K ulica Radosna w Starym Sączu".

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z z pÓż. zm) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok środki w wysokości 490.205,35 zł na zadanie pn .. "Remont drogi gminnej nr 294149K ulica Jana Czecha wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 294188K ulica Radosna w Starym Sączu".

w tym:

1 . ze środków własnych 2. kredyt

100.205,35 zł, 390.000,00 zł.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia