Zarządzenie Nr 70/08

rok 2008

 
data publikacji:  14-01-2009 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 70/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17.03.2008 r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu sprawozdawczo­-wyborczym zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5

 

Działając na podstawie art.99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964r.Nr 16,poz.93z póź.zm.) z a r z ą d z a m   c o  n a s t ę p u j e:

 

&.1.

 

Upoważniam insp. d/s gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Marię Dominik do udziału w głosowaniu i reprezentowaniu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5 w dniu 18.03.2008 r. w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym

 

&.2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. d/s gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Marię Dominik

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.