Zarządzenie Nr 256/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-01-2009 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  256/08

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:

 

1. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Pietrzyka” w Popowicach wraz z odbudową przepustu.

2. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Pod Lasem Do Faronów” w Gołkowicach Górnych.

3. Odbudowa odcinka drogi gminnej „Na Górę Szczuglin” w Barcicach Górnych.

 

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.                                                    mgr inż. Elżbieta Migacz        -   Inspektor UM w Starym Sączu

2.                                                    Tadeusz Pytko                          -   Inspektor Nadzoru

3.                                                   mgr inż. Krzysztof Faron        -   Inspektor Nadzoru

4.                                                 mgr inż. Paweł Dybiec             -   Inspektor UM w Starym Sączu

5.                                                  Kazimierz  Nakielski               -   Podinspektor UM w Starym Sączu

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu  12.12.2008r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.