Zarządzenie Nr 13/08

rok 2008

 
data publikacji:  06-01-2009 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE NR 13/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 22 stycznia 2008

 

W sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2008

 

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZ.U.Nr.64 poz.593 z późniejszymi zmianami.

Zarządzam co następuj e:

 

§l.

 

Powołuję zespół celem zaopiniowania ofert dotyczących przeprowadzenia konkursu na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej z Zajęciami Socjoterapeutycznymi w Starym Sączu Osiedle Słoneczne w składzie:

l. dr inż. Małgorzata Skrzypiec

              2. mgr Józefa Zbrońska

              3. Maria Szewczyk

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.