Informacja o wynikach naboru

Praca w ZOFAS

 
data publikacji:  30-09-2013 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  30-09-2013 | 11:22
data wytworzenia dokumentu:  30-09-2013
autor dokumentu: BPorębska
   
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjnych 30.09.2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Specjalista ds. organizacyjnych

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wy­brany/a Pan/i Aneta Tymura,  zamieszkały/a w 33-388 Gołkowice, Gołkowice Górne 2. 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów aplikacyjnych , komisja stwierdziła, że Pani Aneta Tymura spełnia wymagania formalne zawarte  w ogłoszeniu  o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedza merytoryczną  z zakresu Prawa oświatowego tj. Ustawy  o systemie oświaty, Karty nauczyciela, jak również z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

 

mgr Barbara Porębska
Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-
Administarcyjnej Szkół
w Starym Sączu

 

 

««« powrót