Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

Budownictwo

 
data publikacji:  09-12-2008 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:57

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

pokój nr 36 (I piętro Urzędu)

tel. (0-18) 446 02 70 wew. 109


Wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów na cele inwestycyjne (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, usługi, rzemiosło, produkcję, składy, magazyny itp) powinien zawierać:

 1.  imię, nazwisko i adres wnioskodawcy 

 2. nazwę miejscowości, numer dziłki/ek objętej wnioskiem

 3. szczegółowe określenie proponowanego preznaczenia terenu i inne informacje np: istniejący lub proponowany dojazd, istniejące uzbrojenie terenu, dotychczasowe użytkowanie, proponowany podział (ilość i wielkość działek)