Zmiana wpisu w CEIDG

Działalność gospodarcza

 
data publikacji:  16-07-2009 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:19

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

pokój nr 47 (II piętro Urzędu), tel. 18 446 02 70 wew. 116

e-mail: glesniak@um.stary.sacz.pl, apierzga@um.stary.sacz.pl

Formularze do pobrania:
CEIDG-1

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia powstania zmiany danych.