Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Inne (wnioski, poświadczenia, zezwolenia, patronat...)

 
data publikacji:  01-02-2010 | 16:25
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2015 | 11:04

Referat Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska

pokój nr 2 (parter Urzędu)

tel. (0-18) 446 02 70 wew. 128

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

(formularz dostępny jest również na miejscu)

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem Burmistrza Starego Sącza, wydanym na wniosek władającego nieruchomością.

Wycięcie drzew i krzewów nie wymaga zezwolenia w przypadku:

- drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

- drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,

- drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,

- drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze.

 Ubiegając się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów właściciel lub użytkownik terenu powinien złożyć na Dzienniku Podawczym (Sekretariat pok. Nr 18) wniosek zawierający:

1. w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli,

2. numer ewidencyjny działki, na której rośnie (rosną) wnioskowane do usunięcia drzewo(a) lub krzewy,

3. gatunek drzewa,

4. obwód pnia (mierzony na wysokości 130 cm),

5. przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

7. wielkość powierzchni, z której będą usuwane krzewy.

Decyzję w sprawie wydawana jest po wizji lokalnej w terenie z udziałem strony i pracownika Urzędu.