Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarwoania przestrzennego

Budownictwo

 
data publikacji:  18-09-2009 | 09:17
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:58

­­­­­­

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

pokój nr 37 (I piętro Urzędu),

tel. (0-18) 446 02 70 wew. 108

 

Wniosek o wypis/wyrys

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać: dokładny adres nieruchomości wraz z oznaczeniem geodezyjnym działki, której przeznaczenie chcemy uzyskać. Wyrys z planu sporządzamy na aktualnej kopii mapy ewidencyjnej dostarczonej przez wnioskodawcę.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze "Studium..." lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron 30 zł

b) powyżej 5 stron 50 zł


2) od wyrysu ze "Studium..." lub miejscowego planu zagospodaowania przestrzennego:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł

b) nie więcej niż  200 zł


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Starym  Sączu lub na konto bankowe.

 

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego