Wykreślenie wpisu z CEIDG

Działalność gospodarcza

 
data publikacji:  16-07-2009 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:20

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji

pokój nr 47 (II piętro Urzędu)
tel. 18 446 02 70 wew. 116
 
e-mail: glesniak@um.stary.sacz.pl, apierzga@um.stary.sacz.pl

 

Formularze do pobrania: 
CEIDG-1

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.