Dowody osobiste old

Sprawy obywatelskie archiwum

 
data publikacji:  22-01-2008 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  28-11-2016 | 10:47

Referat Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska


pokój nr 7 (parter)

tel. (0-18) 446 02 70 wew. 123


Formularze do pobrania: 

Dowody_osobiste-wniosek.doc

Podania na dowód osobisty składa się w Urzędzie osobiście, jak również osobiście odbiera się nowy dowód osobisty.

Pierwszy dowód osobisty:

W celu otrzymania dowodu osobistego należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego (kliknij, aby pobrać wniosek w formacje .doc),

- oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia (kawaler, panna) lub aktu małżeństwa (żonaty, zamężna, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowa, wdowiec – jeżeli zdarzenie miało miejsce poza obecnym miejscem stałego zamieszkania)

- 2 fotografie przedstawiające lewy profil i pozostałą część twarzy (z widocznym uchem)

- dokument z fotografią (paszport, legitymacja)

Wymiana dowodu osobistego:

W celu otrzymania nowego dowodu osobistego należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego (kliknij, aby pobrać wniosek w formacje .doc),

- oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia (kawaler, panna) lub aktu małżeństwa (żonaty, zamężna, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowa, wdowiec – jeżeli zdarzenie miało miejsce poza obecnym miejscem stałego zamieszkania)

- 2 fotografie przedstawiające lewy profil i pozostałą część twarzy (z widocznym uchem)

- poprzedni dowód osobisty

Tymczasowy dowód osobisty:

Tymczasowy dowód osobisty można wyrobić od urodzenia.

W celu wyrobienia tymczasowego dowodu osobistego należy zgłosić się do Urzędu z rodzicem lub opiekunem  dzieci od 13 roku życia z podaniem, do którego należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia  – pozostałe czynności jak przy dowodzie stałym.

Natomiast przy składaniu wniosków poniżej 13 roku życia muszą być obecni obydwoje rodziców.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego należy złożyć dowód podlegający wymianie – o ile nie został utracony – w celu anulowania go.