Kierownicy referatów

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  12-11-2009 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2017 | 11:18

 

Kierownicy referatów:
 
mgr inż. Michał Kociołek
Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej
pok. nr 5
tel. 18 446 02 70 wew. 103
e-mail mkociolek@um.stary.sacz.pl

 

mgr Grażyna Kopeć
Kierownik Referatu
Organizacji i Spraw Społecznych
pok. nr 27
tel. 18 446 02 70 wew. 104
e-mail: gkopec@um.stary.sacz.pl
 
Bogumiła Migacz
Kierownik Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych
pok. nr 2
tel. 18 446 02 70 wew. 127
e-mail: bmigacz@um.stary.sacz.pl

mgr Elżbieta Migacz
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
pok. nr 11
tel. 18 446-02-70 wew. 122
 
mgr Joanna Orłowska
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
pok. nr 3
tel. 18 446-02-70 wew. 122

mgr Alfreda Wastag
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pok. nr 8
tel. 18 446 02 70 wew. 124
e-mail: awastag@um.stary.sacz.pl 
 

mgr Daniel Tumidaj
Kierownik Referatu
Geodezji i Planowania Przestrzennego                                                                                     pok. nr 36                                                                                                                               tel. 18 446-02-70 wew. 114
e-mail dtumidaj@um.stary.sacz.pl

 
mgr inż. Marek Guc
Kierownik Referatu
Przygotowania Inwestycji 
pok. nr 46
tel. 18 446 02 70 wew. 111
e-mail: mguc@um.stary.sacz.pl 
 
mgr Grażyna Leśniak
Kierownik Referatu
Rozwoju Lokalnego i Promocji
pok. nr 47
tel. 18 446 02 70 wew. 116