Telefony

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  29-10-2009 | 09:52
data ostatniej modyfikacji:  17-08-2017 | 09:49

 

Urząd Miejski w Starym Sączu

33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, e-mail: gmina@stary.sacz.pl

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30; wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

 

Centrala: tel. 18 446 02 70 / fax 18 446 02 73

 

 Numery wewnętrzne:

 

Informacja 136

Sekretariat 100, 200

Sekretarz Gminy 201

Skarbnik Gminy 120

Referat Finansowo - Budżetowy 117, 119

Referat Podatków i Opłat 125, 126, 127

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji 115, 116

Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego 108, 114

Referat Przygotowania Inwestycji 111, 113

Referat Organizacji i Spraw Społecznych 104

Referat Organizacji i Spraw Społecznych (Kadry) 105

Referat Spraw Obywatelskich 122

Referat Spraw Obywatelskich (Ewidencja ludności) 302, (Dowody osobiste) 304

Referat Ochrony Środowiska 128, Gospodarka odpadami komunalnymi 202

Referat Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej 103, 203

Urząd Stanu Cywilnego 124

Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych 146

Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego 106

Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Informatyk) 134

Samodzielne Stanowisko do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 146

Kasa 118

 

Rada Miejska 107

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 130

Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół 4461403

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 4460064