Zarządzenie Nr 1/04

Zarządzenia Dyrektora ZOFAS

 
data publikacji:  03-03-2008 | 10:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:53

ZARZADZENIE Nr 1/04

Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół

w Starym Sączu

z dnia 02 stycznia 2004 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Głównej Księgowej w Zespole Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

Na podstawie § 8 ust.5 Statutu Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu uchwalonego Uchwałą Nr XV /155/03 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2003 roku.

 

§ l.

P o w i e r z a m  Pani Helenie MAJERSKIEJ z dniem 1 stycznia 2004 roku pełnienie obowiązków Głównej Księgowej Zespołu Obsługi Finansowo ­Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, do czasu odwołania.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.