Zarządzenie Nr 33/08

rok 2008

 
data publikacji:  18-03-2009 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                               Zarządzenie Nr 33/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 04 lutego 2008r.

 

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.54 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm.)

 

zarządzam co następuje :

 

§1

 

Upoważniam Panią Krystynę Michalak do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z upoważnieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Krystynie Michalak.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 zalacznik_do_zarzadzenia_nr_33.rtf (384.65 Kb)