Zarządzenie 263/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-02-2008 | 09:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 263/07

z dnia 10 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§1

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.