Zarządzenie Nr 200/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-02-2008 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Burmistrza

Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 200/07

z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

    Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Oz.U. Nr 249 poz 2104 z z póź. zm) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

    §1

    1. Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok 423.181,63 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    2. Zadania wymienione w § 1 pkt. 1 finansowane zostanie z środków własnych w wysokości 123.181,63 z, oraz środków z Budżetu Państwa w wysokości 300.000 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.