Moszczenica Wyżna

SOŁECTWA (wykaz, sołtysi, itd.)

 

Sołtys

Uchwała Nr XXXI/328/2012

Uchwała Nr IV/40/07 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/90/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Moszczenica Wyżna.

Statut sołectwa