Mostki

SOŁECTWA (wykaz, sołtysi, itd.)

 

Sołtys

Uchwała Nr XXXI/326/2012

Uchwała Nr IV/38/07 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/88/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Mostki.

Statut sołectwa