Łazy Biegonickie

SOŁECTWA (wykaz, sołtysi, itd.)

 

Sołtys

Uchwała Nr XXXI/325/2012

Uchwała Nr IV/37/07 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/87/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łazy Biegonickie.

Statut sołectwa