Gołkowice Górne

SOŁECTWA (wykaz, sołtysi, itd.)

 

Sołtys

Uchwała Nr XXXI/324/2012

Uchwała Nr IV/36/07

Statut sołectwa