Gaboń Praczka

SOŁECTWA (wykaz, sołtysi, itd.)

 

Sołtys

Uchwała Nr XXXI/322/2012

Uchwała Nr IV/34/07 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/86/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gaboń - Praczka .

Statut sołectwa