Zarządzenie Nr 282/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-01-2008 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 282/07

z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok


Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik_Nr_12_do_Zarzadzenia_282.odt (27.90 Kb)