Zarządzenie Nr 262/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-01-2008 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 262/07

z dnia 10 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 125.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 46.750.161,97 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 125.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 53.811.820,97 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalaczni_nr_1234_do_zazadzenia_262.odt (21.63 Kb)