Zarządzenie Nr 279/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-01-2008 | 11:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 279/07

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

  1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XIX/186/07 z dnia 28.12.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_279.odt (24.25 Kb)