Zarządzenie Nr 239/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 12:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 239/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 21 listopada 2007r.

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. OZ.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 54 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Oz.U. Nr 249 poz.21 04 ze zm.)

zarządzam co następuje:

 

                                                                                     §1

 

Upoważniam Panią Krystynę Michalak do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z upoważnieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                              §2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Krystynie Michalak.

 

                                                                           §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_239.rtf (6.93 Kb)