Zarządzenie Nr 250/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 08:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

 

                            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                           Nr 250/07

                                             z dnia 28 listopada 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

  

§ 1

 

1.Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 100.749,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 46.870.226,97 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 100.749,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 53.931.885,97 zł.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_1,2,3,4_do_Zarzadzenia_250.doc (232.50 Kb)